Kom igång

Byta låtar

Klicka och håll ned knappen märkt (+) på hörlurarna i 2 sekunder för att gå till nästa låt.
Klicka och håll ned knappen märkt (-) på hörlurarna i 2 sekunder för att gå till den sista låten.

Hur du aktiverar Siri / Google assistent via Tre/Tretton

Tryck på mitten och övre knapparna (VOLUME +) samtidigt.

För att inaktivera röstassistenten, tryck på de två knapparna samtidigt igen.

Hur du kollar batterinivå på Tre/Tretton

Batterinivån visas på din smartphone för iOS och de flesta Android-enheter.

Eftersom olika telefontillverkare har olika Android-operativsystem kan du också ladda ner olika batteriappar i Google Play Butiken för att se batteritiden för dina hörlurar.

En blinkande röd lampa indikerar att batteriet är lågt.

Om Tre/Tretton inte laddar

Om det röda ljuset inte lyser när produkten är ansluten till din laddare är det möjligt att det kan finnas ett batteriproblem i hörlurarna, laddningskabeln eller laddningsporten.

Problemtestning:

  1. Se till att du använder Sudios laddningskabel.
  2. Se till att kabeln är helt isatt i hörlurarna och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten.
  3. Försök få ström från en annan källa, dvs USB-port för bärbar dator eller från ett vägguttag.
  4. Försök använda en annan mikro-USB-kabel om du har en tillgänglig.

    Batterimätaren på din telefon läser i steg om 20%, så det kommer att gå från 100, 80, 60, etc.

Tretton - Användarmanual (PDF)