Kom igång

Byta låtar

Klicka och håll ned knappen märkt (+) på hörlurarna i 2 sekunder för att gå till nästa låt.
Klicka och håll ned knappen märkt (-) på hörlurarna i 2 sekunder för att gå till den sista låten.

Hur du aktiverar Siri / Google assistent via Vasa Blå

Tryck på mitten och övre knapparna (VOLUME +) samtidigt.

För att inaktivera röstassistenten, tryck på de två knapparna samtidigt igen.

Hur du kollar batterinivå på Vasa Blå

Batterinivån visas på din smartphone för iOS och de flesta Android-enheter.

Eftersom olika telefontillverkare har olika Android-operativsystem kan du också ladda ner fristående batteri-appar i Google Play Butiken för att se batteritiden för dina hörlurar där.

En blinkande röd lampa indikerar att batteriet är lågt.

Om Vasa Blå inte laddar

Om det röda ljuset inte lyser när produkten är ansluten till din laddare är det möjligt att det kan finnas ett batteriproblem i hörlurarna, laddningskabeln eller laddningsporten.

Problemtestning:

  1. Se till att du använder Sudios laddningskabel.
  2. Se till att kabeln är helt isatt i hörlurarna och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten.
  3. Försök få ström från en annan källa, dvs USB-port för bärbar dator eller från ett vägguttag.
  4. Försök använda en annan mikro-USB-kabel om du har en tillgänglig.

    Batterimätaren på din telefon läser i steg om 20%, så det kommer att gå från 100, 80, 60, etc.

Vasa Blå - Användarmanual (PDF)